Nordmørs-slekter

Nordmørs-slekter

tirsdag 5. februar 2013

Postkort Fra Kristiansund:

I 1966 gikk jeg på noe som heter "Praktisk Sumarkurs" på Tingvoll Jordbruksskule i Tingvoll kommune på Nordmøre. Vi var 8 stk. som gikk på dette halvårlige kurset. Dette var den første gangen jeg bodde hjemmefra alene. For meg ble det en stor opplevelse og en erfaring jeg tok med meg videre i livet. Det same tror jeg det ble for de andre på kurset også. Vi fikk prøvd ut det meste. I arbeidstiden som på fritiden. Vi var jo bare 15-16 år den gangen.
I den tiden jeg var på Tingvoll ble min mor syk og ble lagt inn på sykehuset i Kristiansund. Det viste seg at ho hadde fått kreft. Jeg viste den gang ikke hva kreft var og hvor alvorlig det var å få denne sykdommen.
Det avbildede postkortet fra Kristiansund fikk jeg tilsendt fra henne i løpet av høsten 1966. Det var det siste kortet jeg fikk fra henne før ho døde i januar 1967.


Etter noen flotte måneder på Tingvoll Jordbruksskule ble det en tung senhøst i 1966 og året 1967.
Bilde under tok jeg fra rommet jeg bodde på i 1966, og viser Tingvoll kirke.


Min e-post adresse er: hindreiten@gmail.com


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar