Nordmørs-slekter

Nordmørs-slekter

onsdag 30. november 2011

Ukjent herremann:


Kan dette også være en lærer utdannet ved Levanger Lærerskole? Bilde er tatt av fotograf S. Bjerkan fra Levanger. Bilde kan vel være tatt en gang på 1920-tallet. Som sagt så er denne personen ukjent for meg. Bilde tilhører samlingen etter min tante. Er det noen som drar kjennsel på mannen så er det bare å ta kontakt.

Min e-post adresse er: hindreiten@gmail.com

tirsdag 29. november 2011

Einar Heggelstad?:


Her er et bilde fra samlingen etter min tante. På bilde står det skrevet Einar Heggelstad, juni 1919. Har en mistanke om at denne herremannen har gått på Levanger Lærerskule. Har prøvd å søke på navnet på nettet uten resultater. Skulle det være noen som kjenner denne personen, så send meg noen ord.

Min e-post adresse er: helge.indreiten@c2i.net


mandag 28. november 2011

Fra Stua - Ytre Vullum:

Dagens bilde er tatt utenfor hovedhuset på Stua - Ytre Vullum i Halsa.


Bilde er tatt en gang rundt 1950. Bak kan en se den gamle Vullum skole. Personene som er avbildet er fra venstre: Arvid Vullum, Odd Vullum og Lars Indreiten. Foreldrene til Arvid og Odd var Ole Vullum (1910-1991) og Ruth Margrete Vullum (1917-1973) f. Brandsvik. Ole ble født på Haugen - Vullum Ytre, og han og familien bodde her til de flyttet og tok over Veststad - Halse i 1958.

Min e-post adresse er: hindreiten@gmail.com


søndag 27. november 2011

Levanger Lærerskoles Sportshytte:


Fortsetter i dag med et bilde som har tilknytning til Levanger Lærerskole. Bilde/postkortet hører til samlingen etter min tante. Huset på bilde er ei sportshytte som tilhørte Levanger Lærerskole. Har funnet ut at den ble bygget i 1923 og ligger ved Langåsdammen. Hvor denne dammen ligger i Levanger vet jeg ikke. Bilde under fann jeg på nettet og er tatt av Levanger Mikroflyklubb. Som en ser så er det ikke mye vann igjen i dammen. I teksten som ledsaget bilde står det: "Fra mikrofly har en god oversikt. Noen av flyturene gikk over Langåsdammen i Levanger. Den er for tiden helt helt nedtappet for reparasjon av demningen. Nå har en en unik mulighet for å se hvordan landskapet så ut før området ble oppdemmet i 1913". Bilde er tatt i 2009.Min e-post adresse er: hindreiten@gmail.com

lørdag 26. november 2011

Levanger Lærerskole:


Her er et postkort fra Levanger Lærerskole. Det ligger ilag med andre bilder fra samlingen etter min tante. Når dette kortet er fra vet jeg ikke, da det ikke er datert. Som jeg har skrevet i flere innlegg her på bloggen, så er det flere av de jeg har presentert som har gått på Levanger Lærerskole. Mannen til min tante, Edv. Megaard tror jeg har gått der. Det er da mulig at dette bilde/kortet er fra den tiden.

Min e-post adresse er: hindreiten@gmail.com

onsdag 23. november 2011

Britt Bastiansdatter (Indreiten/With) Saksen:


I dag legger jeg ut et bilde av ei dame som tilhører min slekt. Ho er født den 9. desember 1891 og døde i 1932. Ho er født i Saksin - Indreiten i Halsa. Foreldrene var Ellen Olsdatter Vullum fra Nistu, Indre Vullum og Bastian Larsen With fra Oppistu - Indreiten. Bastian var bror til min oldefar Martinus Larsen Indreiten.
Bastian kjøpte husmannsplassen Indre Saksin av sin far i 1889. Han satte opp nye hus på plassen da det ikke var hus der fra før. Ellen og Bastian flyttet så til plassen, og her kom datteren Britt til verden. Ellen hadde en sønn fra tidligere. Navnet hans var Nils og i følge kirkeboken skulle en Johan Sivertsen Røe være faren. I følge Halsaboken skulle Nils være sønnen til Bastian, men etter å ha gransket kirkebøkerne så kan jeg ikke finne en med tilknyttning til Bastian der. Det er en Nils Saksen som døde i 1917, men han har mellomnavnet Johnsen. Så Nils som er nevnt i Halsaboken er nok sønnen til Johan Sivertsen Røe og ikke Bastian. Som nevnt døde Nils i 1917. Bastian døde i 1904. Etter det var det Ellen og datteren Britt som drev plassen, men i 1933 solgte de den til Marie Johannesdatter Reiten. Moren og datteren flyttet så hjem til brorsønnen til Ellen hvor de hadde fått kjøpt seg ei tomt. Der bygde de seg et hus (Solheim - Indre Vullum). Her stemmer ikke Halsaboken helt. Det står at Britt døde i 1932, mens moren døde i 1936. I 1934 overdro Ellen, Solheim - Indre Vullum til sin brorsønn Martinus Larsen Vullum. Dødsfallene til Ellen og Britt kan jeg ikke få kontroller i kirkebøkerne da det er sperringer der. 

Min e-post adresse er:søndag 20. november 2011

Påsketur på 60'tallet:


Rastepause med brus og appelsiner. Bilde er tatt på Blåfjellet/Saksa i Halsa. Personene er fra venstre: Helge Indreiten, Jarle Betten, Oddbjørn Betten (foran) og Per Jan Betten. Det ser ut til at vi var heldige med været denne dagen.

Min e-post adresse er: hindreiten@gmail.com

lørdag 19. november 2011

Hvordan legge inn en kommentar:

Hei! Her er en info til mine lesere.
Har fått inn en forespørsel om hvordan en legger inn en kommentar til mine innlegg på bloggen.
Kommentarene skrives inn i det hvite feltet under teksten "Legg inn en kommentar".  Dere må først velge en profil under "Kommentar som:". Er det ingen av alternativene som passer, så velg "Anonym". Velger dere dette alternativet, ser jeg gjerne at dere skriver navnet deres under kommentaren. Dette er ikke et påbud. Når dere har lagt inn den kommentaren dere vil skrive, så klikker dere på på "knappen" under der det står "Legg inn kommentar". Det kommer nå opp en visning der det står "Forhåndsvisning". Se på bilde under. Her er det muligheter for å redigere det dere har skrevet. Når alt er klart må dere skrive inn en "Ordrebekreftelse" i den tomme boksen. Ordrebekreftelsen er det ordet som vises med rød skrift. Husk å skrive ordet slik det kommer frem (store/små bokstaver). Da er det bare å klikke på boksen der det står "Legg inn kommentar". Nå skal alt være i orden.
Lykke til....Jeg vil gjerne ha kommentarer fra dere.


Min e-post adresse er:

hindreiten@gmail.com

fredag 18. november 2011

Påsketur på 60'tallet:


Her kommer et nytt bilde fra en påsketur på 60'tallet. Her er vi på tur til Valen eller Saksa (Blåfjellet) i Halsa. Ser ikke ut til at påskesolen er fremme, men som en ser på sjøen så er det stille i luften. Personene på bilde er fra venstre: Svein Arve Wullum, Oddbjørn Betten, Ivar Vullum, Erik Wullum, Helge Indreiten og Per Jan Betten.

Min e-post adresse er: hindreiten@gmail.com

torsdag 17. november 2011

Melkebilen del 2:


Her kommer del 2 av melkebilen som havnet i grøften. Personen til venstre er sjaføren. Noen som kjenner han igjen? Videre er det Peder Betten (med briller), Jarle Betten og han lengst til høyre er Kolbjørn Betten.
Dette var jo en stor begivenhet i nabolaget, og barna er som vanlig raskt ute. Vet ikke om vi hadde skolefri denne dagen, eller om det skjedde etter skoletid. Hvordan melkebilen kom seg opp på veien igjen husker jeg ikke. Det var vel noen som kom å trakk den opp.

Min e-post adresse er: hindreiten@gmail.com

onsdag 16. november 2011

Melkebilen:


En vinter på første halvdel av 1960-tallet havnet melkebilen i grøfta like ved huset der jeg er oppvokst i på Halsa. Hvem sin bil og hvem som kjørte den kan jeg ikke huske. Nå er ikke dette bilde av de skarpe slaget, så det er litt vanskelig å kjenne igjen personene på bilde. Som en ser så er mange av melkespannene tatt av. Det er også en mulighet for at de er falt av og rettet på i etterkant. Hvordan man sikret lasen den gang, er vel ikke som reglene/forskriftene er i dag.

Min e-post adresse er: hindreiten@gmail.com

tirsdag 15. november 2011

Stua - Ytre Vullum:


Legger ut et nytt bilde av min hjemplass (Stua - Ytre Vullum:). Dette er et flyfoto fra siste delen av 1950-tallet. Hvilket selskap som har tatt det vet jeg ikke, men Widerøe tok en masse med bilder rundt omkring i landet på dette tidspungtet. Grunnmuren til det nye fjøset er på tur opp og deler av det gamle fjøset står enda. Huset lengst til høyre er den gamle skolen, Vullum skole. Skogen bak ble kaldt Blåbærhaugen. I dag ligger Vullumstranda boligfelt her. Nede ved sjøen kan en skimte restene av det gamle ishuset som sto der. Der var det også ei lita kai. Kan huske ishuset og kaien, men kan ikke huske at det var i bruk. Det var min bestefar som brukte det. Huset ble vel brukt til mottak av fisk (laks) om sommeren. Her var det også lagret is som var isolert i sagflis for å holde seg. Isen ble skjært i blokker på vinteren og fraktet hit. Så ble isen brukt til å kjøle ned fisken slik at den skulle holde seg "fersk" under frakten til byen.
Nå er jeg litt for ung til å huske dette, så det er mulig at noe av dette kan være feil. Min bestefar tok også imot skinn som han saltet, pakket og sendte til et firma i Bergen som het Rieber & Søn. Dette kan jeg huske.


Min e-post adresse er: hindreiten@gmail.com

mandag 14. november 2011

E-post adressen min:

Ja, man lærer så lenge man lever, og godt er det. Har nå funnet ut hvordan jeg kan få til ei kobling på min e-post adressen. Nå er det bare å klikke på adressen, og så åpner e-post programmet. Så er det bare å skrive noen ord, og så sender du det til meg. Du blir koblet til min e-post adresse automatisk.

Det har vært en lettels å få dette til. Av den grunn legger jeg ut et bilde som jeg har prøvd å sette samen av to enkeltbilder. Disse ble tatt en gang på 1980-tallet. Tok bildene fra ferjekaien i Straumsnes mens jeg satt å ventet på at fergen skulle komme. Bilde ble litt rart, men ok. her er det.


Her kan dere prøve koblingen til min e-post adresse:Edv. Reitan fra Tingvoll?


Legger i dag ut et bilde fra samlingen etter min tante. Bak på dette bilde står det skrevet Edv. Reitan, Tingvoll. Bilde er tatt av fotograf S. Bjerkan fra Levanger. Jeg har en mistanke om at bilde er tatt i forbindelse med at han har gått på Levanger Lærerskole. Mannen til min tante (Edvard Ellingsen Megaard) var utdannet lærer. Er litt usikker på om han gikk på Levanger Lærerskole, men skulle han ha gjort det så er det mulig at denne mannen også er utdannet lærer. Det er da også mulig at de kan være på omtrent same alder. Edvard var født i 1899. Nå har jeg ikke tilgang til bygdebøkerne fra Tingvoll, men har sett litt i kirkebøkerne fra Tingvoll fra dette tidsromet. Den eneste som jeg fant var en Edvard Magnus Reiten f. 7. mai 1903. Om det kan være denne mannen vet jeg ikke. Er det noen som har kjennskap til dette, så vil jeg gjerne ha en tilbakemelding fra dere.

Min e-post adresse er: hindreiten@gmail.com

søndag 13. november 2011

Kristian Halse:

Viser til gårdagens innlegg med bilde av en Kr. Halse. Har ikke fått inn noen tips på denne herren enda, men jeg har gått inn i den gamle Halsaboka bind 3. Den handler om den gamle Halsa kommune. Historien, ordførere, prester, lærere, kultur o.s.v. Under korsang kom jeg over bilde av far og sønn Halse. Samenligner en ansikttrekkene på disse herrer med bilde fra i går, kan en se at trekkene er ganske like.


Dette er bilde av Lærer Kristian Halse, og det er han som jeg tror var avbildet i går. Han var født i 1858 og døde i 1939. Han ble gift med Johanne Toresdatter Rognskog f. 1870 og d. 1954. Han var først lærer i Halsa fra 1880-1897. Fra 1897- 1920 var han lærer og kirkesanger i Todalen. I 1920 kjøpte han seg tomt og bygde seg hus i Halsa. Han flyttet da tilbake til bygda. Kristian og Johanne hadde 6 barn. Blant andre Leif og Olav. Leif er vel den mest kjente av de. Foruten læreryrke var han forfatter. Han skrev mange bøker, men ble vel mest kjent som tekstforfatter av tegneserien "Vangsgutane". Olav er vel mest kjendt som kunstmaler. Bilde under er av Olav. Bildene fann jeg i bind 3 av den gamle Halsaboka.
Er det noen som kan bekrefte at bilde av portrettet fra i går er av Kristian Halse.Min e-post adresse er: hindreiten@gmail.com

lørdag 12. november 2011

Kristian Halse:


Har et bilde av en som jeg tror heter Kristian Halse. Hvertfall så står det skrevet Kr. Halse på bilde. Dette er et bilde fra samlingen etter min tante. Har prøvd å lete i Halsaboka, men har ikke greid å spore denne personen helt frem. Håper med dette at det er noen der "ute" som kan hjelpe meg.

Min e-post adresse er: hindreiten@gmail.com


torsdag 10. november 2011

Skolebilde fra Halsa Skole:


Her er et skolebilde fra Halsa skole. Er litt usikker på når det er tatt, men tror det er fra ca. 1960. På bilde er det to klassetrinn. Enten er det 2 og 3 klasse eller så er det 3 og 4 klasse.
På bilde har vi i første rekke fra venstre: Peder Kvande, Oddbjørn Reiten, Elin Røhme, Aase Johanne Røe, Synnøve Røe, Jorunn Liabø og Bodil Betten. I andre rekken fra venstre: Helge Indreiten, Magne Moen, Ivar Sylte, Ivar Vullum, Erik Wullum, Per Jan Betten og læreren Gåsemyr. 
Er litt usikker på navnet til læreren, men tror at etternavnet var Gåsemyr. Om jeg ikke tar helt feil så var faren hans prest i Tingvoll. Jeg har sjekket litt om dette på nettet, og fann ut at det var en prest med dette etternavnet på dette tidspungtet. Er det noen som husker bedre enn meg, så send meg gjerne noen ord om det.

Min e-post adresse er: hindreiten@gmail.comtirsdag 8. november 2011

Stua - Ytre Vullum:


I dag legger jeg ut et bilde av Stua - Ytre Vullum i Halsa. Her ble jeg født og vokste opp. Garden ble utskilt fra bnr: 2 i 1902. Bruket ble overdradd til Peder Jonsen Vullum som var sønn til brn: 2. Peder var gift med min bestemor Marit Gundersendatter Vullum. Etter at Peder døde i 1908 giftet Marit seg omigjen med min bestefar Lars Martinusen Indreiten. Slik kom da mitt etternavn Indreiten inn på garden. Når dette bilde er tatt vet jeg ikke, men det gamle fjøset står enda. "Nyfjøset" ble vel bygd rundt 1960. Foran fjøset på høyre side sto den gamle skolebygningen (Vullum skole, bygd i 1864). Skolen ble vel nedlagt da den "nye" Halsa skole ble bygd, ca. 1955-56. Flere andre grendeskoler ble også lagt ned samtidlig.

Min e-post adresse er: hindreiten@gmail.com


mandag 7. november 2011

Orrhane på seteren?

Nei, det var nok ikke Orrhane på seteren. Jeg tok feil der også. Har fått info. via mail. Det riktige skal være at det var en TIUR. Resten av historien skal være så "nogen lunde" riktig. Årstallet for denne hendelsen var påsken 1978. 
Jeg vil takke alle som har sendt meg tilbakemeldinger. Er det noe som dere ikke greier å få lagt inn, så kan jeg legge det inn. Send meg en mail. Oppgi om jeg kan bruke navnet deres.

Her er beviset om Tiuren.


Min e-post adresse er: hindreiten@gmail.comsøndag 6. november 2011

Seteren på Indreiten:


Siden jeg tok feil av bilde i det forrige innslaget (se kommentaren som er lagt inn) drister jeg meg til å legge ut et bilde av et maleri som jeg har hengende på veggen fra same område. På bilde ser en "fjøset" og lenger oppe til venstre kan en skimte ei annen bygning. Dette må da være seteren på Indreiten, og det er nok her en eventuelt kan se kloremerkene etter bjørnen. Bilde er malt av Olav Halse og er datert 1945. Olav var en lokal kunstner. Han var født i Todalen 5. mai 1903. Foreldrene var Kristian Halse og Johanne Rognskog. Jeg hadde han som lærer i tegning og sang på folkeskolen. I 1998 ga Halsa Heimbygdlag ut et hefte om Olav og hans kunst.


Min e-post adresse er: hindreiten@gmail.comlørdag 5. november 2011

Seteren på Indreiten:


Her er et bilde av seteren til Indreiten på Halsa. Bak ser en Blåfjellet eller Saksa som det står på kartet. Når bilde er tatt vet jeg ikke. Kan huske at det var noen som fortalte meg da jeg var liten at det var spor etter klørne til en bjørn i dørkarmen. Om dette er riktig er jeg litt usikker på. Vet ikke om seteren står oppe lenger heller. Før i tiden brukte de å trene på feltskyting ved setern rundt påsketider. Et år var det en orrhane som holdt til i området. Det er ikke uvanlig at orrhaner kan bli litt "mannevonde" på våren. Denne var av en slik typen. Det var nesten urå å få skutt. Noen kloke hoder fann da på at de måtte binde orrhanen fast med et tau til ei furu mens de skjøt. Dette ble iverksatt. Da de var ferdige slapp de han løs att. Vet ikke om denne historien er helt riktig, men slike orrhaner kan være en plage på våren.

Min e-post adresse er: hindreiten@gmail.com


fredag 4. november 2011

Fra butikken til Arnfinn:


Kom over et bilde som er tatt i butikken til Arnfinn A. Betten i Bergtun - Betten. Bilde er tatt i begynnelsen av 1970'tallet. Hvem fotografen er vet jeg ikke. De som er avbildet er fra venstre min far Gunnar Indreiten og så Arnfinn A. Betten. Min far var landpostbud rundt Vågland-halvøya på denne tiden. Er litt usikker på om han var det i Betna også. Jeg er sikker på at han var innom i Betna med post, og at han sorterte den på postkontoret der. Hvis jeg ikke husker helt feil, så lå postkontoret i det same huset som Arnfinn med familie bodde og hadde sin butikken.

Min e-post adresse er: hindreiten@gmail.comonsdag 2. november 2011

Påsketur på 60'tallet:


Her er et "nytt" bilde fra en påsketur på 60'tallet. Denne gangen er det ved "målepungtet" på Valen i Halsa kommune. En skimter Vågland og Betten i bakgrunnen. Personene på bilde er fra venstre: Helge Indreiten, Per Jan Betten, Svein Arve Wullum, Oddbjørn Betten, Ivar Vullum og Erik Wullum.

Min e-post adresse er: hindreiten@gmail.comtirsdag 1. november 2011

Påsketur på 60'tallet:


Her er et bilde fra 60'tallet en gang. Det er fra en påsketur til Blåfjellet (Saksa) i Halsa. Med på bilde er fra venstre bakerst: Oddbjørn Betten, Peder Kvande, Per Jan Betten og Inger Berit Vullum. Midtre rekke fra venstre: Ivar Vullum, Gunnar Vullum og Solveig Vullum (Andrå). Foran fra venstre er det meg, Helge Indreiten og så Jarle Betten. Akkurat hvor bilde er tatt er jeg litt usikker på, men det er ikke umulig at det er tatt i Skaret på vei opp fjellet.

Min e-post adresse er: hindreiten@gmail.com