Nordmørs-slekter

Nordmørs-slekter

onsdag 23. november 2011

Britt Bastiansdatter (Indreiten/With) Saksen:


I dag legger jeg ut et bilde av ei dame som tilhører min slekt. Ho er født den 9. desember 1891 og døde i 1932. Ho er født i Saksin - Indreiten i Halsa. Foreldrene var Ellen Olsdatter Vullum fra Nistu, Indre Vullum og Bastian Larsen With fra Oppistu - Indreiten. Bastian var bror til min oldefar Martinus Larsen Indreiten.
Bastian kjøpte husmannsplassen Indre Saksin av sin far i 1889. Han satte opp nye hus på plassen da det ikke var hus der fra før. Ellen og Bastian flyttet så til plassen, og her kom datteren Britt til verden. Ellen hadde en sønn fra tidligere. Navnet hans var Nils og i følge kirkeboken skulle en Johan Sivertsen Røe være faren. I følge Halsaboken skulle Nils være sønnen til Bastian, men etter å ha gransket kirkebøkerne så kan jeg ikke finne en med tilknyttning til Bastian der. Det er en Nils Saksen som døde i 1917, men han har mellomnavnet Johnsen. Så Nils som er nevnt i Halsaboken er nok sønnen til Johan Sivertsen Røe og ikke Bastian. Som nevnt døde Nils i 1917. Bastian døde i 1904. Etter det var det Ellen og datteren Britt som drev plassen, men i 1933 solgte de den til Marie Johannesdatter Reiten. Moren og datteren flyttet så hjem til brorsønnen til Ellen hvor de hadde fått kjøpt seg ei tomt. Der bygde de seg et hus (Solheim - Indre Vullum). Her stemmer ikke Halsaboken helt. Det står at Britt døde i 1932, mens moren døde i 1936. I 1934 overdro Ellen, Solheim - Indre Vullum til sin brorsønn Martinus Larsen Vullum. Dødsfallene til Ellen og Britt kan jeg ikke få kontroller i kirkebøkerne da det er sperringer der. 

Min e-post adresse er:Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar