Nordmørs-slekter

Nordmørs-slekter

fredag 1. juni 2012

SØNDAGSTUR PÅ 60-TALLET:

Etter den andre verdenskrig var det et stort gjenoppbyggingsbehov i Norge og det var begrenset mengde utenlandsk kapital. Mange politikere betraktet bil som et unødig luksusgode, så de innførte bilrasjonering slik at kun personer med et betydelig behov for bil fikk kjøpetillatelse. Bilrasjoneringsordningen opphørte 1. oktober 1960, noe som ga et stort oppsving av bilsalget.
Min far var landpostbud, og kjørte den gang posten på vestsiden av Halsa-halvøya. Det var ikke vei helt rundt den gang. Han var så heldig å få bilgodtgjørelse gjennom jobben slik at han kunne kjøpe bil. Den første bilen han kjøpte var en Commer Cab (Se bilde under). Dette var en varebil fra Engeland. Før dette kjørte han posten med en motorsykkel. 


Dette var en to seter, men etter ett eller muligens to år så kunne den bygges om til stasjonsvogn. Det var da søndagsturene tok til. I 1963 byttet far ut Commer'en med en Ford Cortina. Søndagsturene ble hyppigere og lengre. Mange av turene gikk mot Surnadal. Etter som man ble eldre ble ikke turene like spennende lenger (savnet kameratene som ikke var på tur), men en måtte være med likevel. Heldigvis så var det bare på sommeren disse turene foregikk.  
Under er et bilde fra en av de siste turene jeg var med på (1964-65).


Fra venstre: Helge Indreiten, Ivar Vullum, Odd Gunnar Indreiten og min far Gunnar Indreiten.

Min e-post adresse er: hindreiten@gmail.com
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar