Nordmørs-slekter

Nordmørs-slekter

mandag 4. november 2013

Vonheim - Halse:

På min tur til Nordmøre i sommer fikk jeg tilgang/lån av noen gamle bilder fra flere plasser på Nordmøre. Noen av bildene var fra Halsa.
I dag legger jeg ut noen av disse her på bloggen min. De er fra Vonheim - Halse, som ligger/lå ved fergekaien på Halsanaustan.
Her startet Jon Johannesen Reitan i sin tid landhandel.Her er to bilder av huset som Jon fikk bygget. På nederste bilde er dette huset til venstre.
Jon kjøpte denne tomten (Vonheim) av Elisabeth Gundersdatter Halse i 1910. Ho drev da Utistu - Halse etter at mannen Tore døde i 1906.
Jon satte da opp huset (Vonheim), og tok til med alminnelig landhandel her.
I 1922 kjøpte Jon garden Innistu - Kvalnesvik, og begynte etter hvert å drive garden der. Ca. i 1930 tok sønnen Johannes over landhandelen.


Her er Johannes avbildet foran huset.

Johannes drev landhandelen frem til ca. 1937, da han overdro den til Jarl O. Gustad. Da okkupasjonen kom i 1940 la Gustad ned virksomheten og flyttet til Romsdal.


Her er et bilde som er tatt inne på landhandelen. Mannen som er avbildet er muligens Bernhard Grenne.


Her er et bilde til som er tatt inne på landhandelen. Er litt usikker på hvem som er avbildet her, men er ganske sikker på at Kari søsteren til Johannes er ho som er til høyre. Den andre kan være deres mor Ingeborg.

I 1946 fikk Johannes skjøte på eiendommen. Han hadde tatt over telefonsentralen i bygda i 1945. Den drev han i bygget frem til den ble nedlagt i på begynnelsen av 1960 tallet. Sentralen var plassert i andre etasjen ved siden av leiligheten som Johannes og familien bodde i. Johannes drev også som maler ved siden av driften av sentralen.


Dette bilde er tatt nede på "dampskipskaien" med Vonheim i midten bak. Personen til venstre er Johannes. De neste mener jeg er Bernhard Grenne og Peder Løvik.


Dette bilde kan være tatt same dag som det forrige. Om navnene på det første bilde stemmer, så er det her fra venstre Peder Løvik, Bernhard Grenne og Kari Reitan.

Kari giftet seg i 1936 med Lars P. Vullumsnes, og de bosatte seg på Nesset Ytre - Ytre Vullum.

Johannes leide i 1950 bort 1. etasje til Nils Almvik. Nils startet her med landhandel og sportsforretning. Han hadde også et verksted der som han produserte ryggsekker i. Nils holdt til her frem til han flyttet inn i nytt hus. Der startet han opp med sportsforretning og kafe i 1954. Dette var Strandbo - Halse og ble kaldt Almvik Pensjonat. Dette er i dag revet for å gi bedre oppstillingsplasser for biler som skal være med fergen.

Da telefonsentralen på Halsanaustan ble nedlagt overtok Johannes sentrale på Aure, og flyttet etter hvert med familien dit.

I 1971 kjøpte firma Peder Kvande huset og eiendommen. De brukte huset og eiendommen til lager og kontor for Anebyhus. Halsa folkebibliotek holdt også til her ei stund. Bygningen ble revet i 1986 og Kvande bygde da opp et lagerhus på eiendommen.

Informasjonen som jeg har brukt her på bloggen er hentet ut fra Halsaboka, Gards -og Ættesege Bind I. Bildene tilhører Asbjørg M. Reitan.

Min e-post adresse er: hindreiten@gmail.com

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar